Justering

Endrar justeringa til diagramtittelen.

Nokre av alternativa er ikkje tilgjengelege for alle dataoverskriftene. For eksempel er det forskjell på alternativa for 2D- og 3D-diagram.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Tittel (i diagram)


Rotera tekst

Viser tekstretningane for celleinnhald. Trykk på ein av «ABCD»-knappane for å velja ei retning.

ABCD-hjul

Eit klikk kvar som helst på hjulet endrar tekstretninga. Bokstavane «ABCD» viser den nye innstillinga.

ABCD-knapp

Brukar loddrett tekstretning på innhaldet i cellene.

Merknadsikon

Viss du vel ein loddrett x-aksetittel, kan det henda at teksten vert kutta av linja til x-aksen.


Gradar

Gjev deg høve til å setja vinkelen på tekstretninga manuelt.

Merknadsikon

Ver merksam på at dataoverskriftene kan vera vanskelege å visa viss diagrammet er svært lite. Du kan unngå dette problemet ved å forstørre visinga eller ved å minske skriftstorleiken.


Støtt oss!