Rutenett

Du kan dela aksane i mindre avsnitt ved Ä leggja rutenett til dei. Dette gjev ei betre oversikt over diagrammet, spesielt viss du arbeidar med store diagram. Hovudrutenettet for y-aksen er slÄtt pÄ som standard.

For Ă„ bruka denne funksjonen 


Vel Set inn → Rutenett (i diagram)

PÄ formateringslinja trykkjer du pÄ

Ikon

Vassrette rutenett

Ikon

Loddrette rutenett


Hovudrutenett

Definerer aksen som skal brukast som hovudrutenett.

X-akse

Legg til linjer i rutenettet til X-aksen i diagrammet.

Knappen Loddrett rutenett pĂ„/av pĂ„ Formatlinja slĂ„r av og pĂ„ rutenettet for X-aksen. Knappe byter mellom tre val: ikkje rutenett, vis hovudrutenettet og vis bĂ„de hovudrutenettet og stĂžtterutenettet. Vala vil pĂ„verka avkryssingsboksane i Set inn → Rutenett.

Ikon

Vassrette rutenett

Y-akse

Legg til linjer i rutenettet pÄ Y-aksen i diagrammet.

Knappen Vassrett rutenett pĂ„/av pĂ„ Formatlinja slĂ„r av og pĂ„ rutenettet for Y-aksen. Knappe byter mellom tre val: ikkje rutenett, vis hovudrutenettet og vis bĂ„de hovudrutenettet og stĂžtterutenettet. Vala vil pĂ„verka avkryssingsboksane i Set inn → Rutenett.

Ikon

Loddrette rutenett

Z-akse

Legg til linjer i rutenettet pÄ Z-aksen i diagrammet. Dette alternativet er berre tilgjengeleg om du arbeider med 3D-diagram.

StĂžtterutenett

Her kan du ta i bruk eit stĂžtterutenett for kvar akse. Bruk av stĂžtterutenett minskar avstanden mellom hovudrutenetta.

X-akse

Legg til linjer i rutenettet som deler X-aksen inn i mindre omrÄde.

Y-akse

Legg til linjer i rutenettet som deler Y-aksen i mindre omrÄde.

Z-akse

Legg til linjer i rutenettet som deler Z-aksen inn i mindre omrÄde. Dette alternativet er berre tilgjengeleg om du arbeider med 3D-diagram.

StĂžtt oss!