Dataoverskrifter

Opnar dialogvindauget Dataoverskrifter som let deg stilla inn dataoverskrifter.

Viss eit element i ein dataserie er merkt, vil denne kommandoen berre verka på denne. Viss ingen element er merkte, vil denne kommandoen verka på alle dataseriane.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Set inn → Dataoverskrifter (i diagram)

Vel fana Format → Formater utvalet → Datapunkt/dataseriar → Dataoverskrifter (for dataseriar og datapunkt) (diagram)


Vis verdi som tal

Vis absoluttverdiane for datapunkta.

Talformat

Opnar eit dialogvindauge der du kan velja talformat.

Vis verdi som prosent

Viser prosentdelen av datapunkta i kvar kolonne.

Prosentformat

Opnar eit dialogvindauge der du kan velja prosentformatet.

Vis kategori

Viser tekstetikettane til datapunkta.

Vis forklaringsnøkkel

Viser forklaringsikona ved sida av etiketten til kvart datapunkt.

Skiljeteikn

Vel skiljeteiknet for å skilja fleire tekststrengar i det same objektet.

Plassering

Vel plasseringa til dataoverskrifter i høve til objekta.

Tekstretning

Vel tekstretninga for eit avsnitt som brukar kompleks tekstutforming (CTL). Dette valet er berre tilgjengeleg om Bruk for kompleks tekst (CTL) er slått på.

Roter tekst

Klikk på den runde skiva for å bestemma retninga på teksten i dataetiketten.

Skriv inn vinkelen for å rotera dataetiketten mot klokka.

Støtt oss!