Forklaring

Opnar dialogvindauget Forklaring . Her kan du endra plasseringa til forklaringar i diagrammet og bestemma om forklaringa skal visast.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Set inn → Forklaring (i diagram)

Vel fana Format → Forklaring → Plassering (i diagram)


For å visa eller gøyma ei forklaring, trykkjer du Forklaring på/avformateringslinja.

Ikon

Vis/gøym forklaring

Vis

Vel om du vil visa ei forklaringsrute i diagrammet. Dette alternativet er berre tilgjengeleg om du har opna dialogvindauget ved å velja Set inn → Forklaring

Posisjon

Vel plasseringa av forklaringa:

Venstre

Plasserer forklaringa til venstre for diagrammet.

Oppe

Plasser forklaringa over diagrammet.

Høgre

Plasser forklaringa til høgre for diagrammet.

Nede

Plasser forklaringa under diagrammet.

Tekstretning

Denne eigenskapen er berre tilgjengeleg dersom støtte for kompleks tekstutforming er aktivert i → Språk og nasjonale innstillingar → Generelt.

Tekstretning

Vel tekstretninga for eit avsnitt som brukar kompleks tekstutforming (CTL). Dette valet er berre tilgjengeleg om Bruk for kompleks tekst (CTL) er slått på.

Overlapping

Bestemmer om forklaringa skal overlappa diagrammet. Det kan vera nyttig å slå av dette valet dersom du ønskjer å visa forklaringa over eit ledig område i diagrammet i staden for ved sida av. Diagrammet kan då fylla heile diagramområdet og såleis gjera det enklare å lesa det.

Støtt oss!