Titlar

Opnar eit dialogvindauge der du kan skriva inn eller endra titlar i ein tabell. Du kan skriva teksten for hovudtittelen, undertittelen og akseoverskriftene og velja om dei skal visast.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Set inn ‚Üí Tittel (i diagram)


Tittel

Skriv inn den √łnskte tittelen for diagrammet. Denne vert vist √łvst i diagrammet.

Undertittel

Skriv inn den √łnskte undertittelen for diagrammet. Denne vert vist nedanfor tittelen skriven inn i feltet Tittel.

Aksar

X-akse

Skriv inn den √łnskte tittelen for x-aksen i diagrammet.

Y-akse

Skriv inn den √łnskte tittelen for y-aksen i diagrammet.

Z-akse

Skriv inn den √łnskte tittelen for z-aksen i diagrammet. Dette valet er tilgjengeleg berre for 3D-diagram.

Sekundære aksar

X-akse

Skriv inn den √łnskte sekund√¶rtittelen for x-aksen i diagramet. Denne vert vist p√• motsett side av diagrammet som x-aksetittelen.

Y-akse

Skriv inn den √łnskte sekund√¶rtittelen for y-aksen i diagramet. Denne vert vist p√• motsett side av diagrammet som y-aksetittelen.

St√łtt oss!