For å få gjera dette …

Vel Rediger → Diagramdatatabell (i diagram)

På formateringslinja trykkjer du på

Ikon

Diagramdata

Vel Set inn → Tittel (i diagram)

Vel Set inn → Forklaring (i diagram)

Vel fana Format → Forklaring → Plassering (i diagram)

Vel Set inn → Dataoverskrifter (i diagram)

Vel fana Format → Formater utvalet → Datapunkt/dataseriar → Dataoverskrifter (for dataseriar og datapunkt) (diagram)

Vel Set inn → Aksar (i diagram)

Vel Set inn → Rutenett (i diagram)

På formateringslinja trykkjer du på

Ikon

Vassrette rutenett

Ikon

Loddrette rutenett

Vel Set inn → X-feilstolpar eller Set inn → Y-feilstolpar (diagram)

Vel Set inn → Trendlinjer (i diagram)

Vel Set inn → Spesialteikn (i diagram)

Vel Format → Formater utvalet (i diagram)

Vel dialogvindauget Format → Formatval → Datapunkt (diagram)

Vel Format → Formater utvalet → Dataseriar (i diagram)

Vel Format → Formater utvalet → Dataseriar (i diagram)

Vel Format → Tittel (i diagram)

Vel Format → Formater utvalet → Tittel (i diagram)

Vel Format → Formater utvalet → Tittel (i diagram)

Vel Format → Tittel (i diagram)

Vel Format → Akse (i diagram)

Vel Format → Forklaring eller Format → Formatval → Forklaring (diagram)

Vel Format → Akse → X-akse/Sekundær X-akse/Z-akse/Alle aksane (i diagram)

Vel Format → Akse → Y-akse / Sekundær Y-akse (i diagram)

Vel Format → Akse → Y-akse → Skala (i diagram)

Vel Format → Akse → X-akse → Plassering (i diagram)

Vel Format → Akse → Y-akse → Plassering (i diagram)

Vel Format → Rutenett (i diagram)

Vel Format → Rutenett → Hovudrutenett for X-, Y- eller Z-aksen/Støtterutenett for X-, Y- eller Z-aksen/Alle rutenett for aksane (i diagram)

Vel Format → Diagramvegg → Diagram (i diagram)

Vel Format → Diagramgolv (i diagram)

Vel Format → Diagramområde (i diagram)

Vel Format → Diagramtype (i diagram)

På formateringslinja trykkjer du på

Ikon

Rediger diagramtype

Vel Format → 3D-vising (i diagram)

Vel Format → Oppstilling (i diagram)

Opna sprettoppmenyen og vel Oppstilling (i diagram)

Ikon

Vassrette rutenett

Ikon

Vis/gøym akseforklaringar

Ikon

Loddrette rutenett

Icon

Vel Set inn → Diagram.

Vel Set inn → Diagram ….

Icon

Vel Set inn → Diagram.

Vel Set inn → Diagram ….

Icon

Vel Set inn → Diagram.

Dobbeltklikk på eit diagram og vel deretter Format → Dataområde

I dialogvindauget for diagramtype for eit linjediagram eller XY-diagram (spreiingsdiagram) som viser linjer, kan du velja «Mjuk» i nedtrekkslista «Linjetype» og deretter klikka på knappen «Eigenskapar».

I dialogvindauget for diagramtype for eit linjediagram eller XY-diagram (spreiingsdiagram) som viser linjer, kan du velja «Stegvis» i nedtrekkslista «Linjetype» og deretter klikka på knappen «Eigenskapar».

Støtt oss!