Verktøylinja

Bruk verktøylinja for å få tilgang til ofte brukte funksjonar.

Set inn

Trykk på pila ved sida av ikonet for å opna verktøylinja Set inn. Der kan du finna bilete og spesialteikn du kan bruka i dette arket.

Ikon

Set inn

Set inn celler

Trykk på pila ved sida av ikonet for å opna verktøylinja Set inn celler. Frå den kan du setja inn celler, rader og kolonnar i arket.

Ikon Set inn celler

Set inn celle

Kontrollelement

Verktøylinja Kontrollelement for skjema eller undermenyen inneheld verktøy du treng for å laga interaktive skjema.

Ikon Vel

Kontrollelement for skjema

Autoformater stilar

Bruk denne kommandoen for å bruka autoformat på eit merkt eller for å definera dine eigne autoformat.

Bruk denne kommandoen for å bruka autoformat på eit merkt eller for å definera dine eigne autoformat.

D'oh! You found a bug (text/scalc/00/00000405.xhp#syautoformat not found).

Vel tema

Legg ein formateringsstil på dei valde cellene.

D'oh! You found a bug (text/scalc/02/06080000.xhp#sythemes not found).

Autofilter

Filtrerer automatisk det merkte celleområdet og lagar boksar med ei liste i der du kan velja elementa du vil visa.

Ikon

Autofiltrering

Standardfilter

Endra filterinnstillingane.

Ikon

Standardfilter

Avansert filter

Vel eit avansert filter.

Start

Opnar ein dialog der du kan velja kjelda for pivottabellen og deretter laga tabellen.

Euro-omreknar

Konverterer valutaen funne i LibreOffice Calc-dokument og i felt og tabellar i LibreOffice Writer-dokument til euro.

Vel

Opnar eit dialogvindauge der du kan skriva inn eit namn på det valde området eller eit namn på eit formeluttrykk.

Tilpass verdi

Opnar eit dialogvindauge der du kan løysa ei likning med ein variabel.

Grupper

Slår saman cellene i det merkte celleområdet til ei gruppe av rader eller kolonnar.

Ikon

Grupper

Løys opp gruppe

Løyser opp grupperinga i utvalet. Den siste rada eller kolonnen som vart lagt til vert fjerna i ei nøsta gruppe.

Ikon

Løys opp gruppe

Støtt oss!