Formellinja

Bruk denne linja til Ă„ skriva inn formlar.

Namnefelt

Viser referansen for den valde cella, celleomrÄdet eller namnet pÄ omrÄdet. Du kan ogsÄ velja eit celleomrÄde og deretter velja eit namn for dette i namneboksen.

Kombinasjonsboks for arkomrÄdet

Namnefelt

Funksjonar

Opnar funksjonsvegvisaren som hjelper deg med Ă„ laga interaktive formlar.

Opnar funksjonsvegvisaren som hjelper deg med Ă„ laga interaktive formlar.

Ikon

Funksjonsvegvisar

Vel funksjon

Set inn ein funksjon av eit celleomrÄde i den gjeldande cella. Funksjonen kan vera «Summer», «Gjennomsnitt», «Minimum», «Maksimum» og «Tal pÄ». Klikk i ei celle og sÄ pÄ dette ikonet, vel funksjonen i nedtrekkslista og eventuelt juster celleomrÄdet. Eller merk nokre celler som funksjonsverdien skal setjast inn i og klikk deretter pÄ ikonet. Resultatet av funksjonen vert lagt til nedst i omrÄdet.

Ikon vel funksjon

Vel funksjon

Funksjon

Legg ein formel til den valde linja. Trykk denne knappen og skriv inn formelen i inndatalinja.

Ikon

Funksjon

Avbryt

Slettar innhaldet i inndatalinja, eller forkastar endringane du har gjort i ein eksisterande formel.

Ikon

Avbryt

Godta

Godtek innhaldet i inndatalinja og set det inn i den gjeldande cella.

Ikon

Godta

Inndatalinje

Skriv inn formelen du vil leggja til i gjeldande celle. Du kan ĂČg klikka pĂ„ knappen for funksjonsvegvisaren for Ă„ setja inn ein fĂžrehandsvald funksjon i formelen.

StĂžtt oss!