Formateringslinja

Formateringslinja inneheld grunnleggjande funksjonar for å bruka manuell formatering.

Vel om dialogvindauget for stilar skal visast eller gøymast. Der kan du også tildela og organisera stilar.

Ikon Stilar

Stilar

Skriftnamn

Vel eit skriftnamn frå lista eller skriv inn namnet på ei skrift direkte.

Du kan skriva inn fleire skrifttypar, skilde med semikolon. Dersom den første skrifttypen ikkje finst, prøver LibreOffice dei neste skrifttypane i rekkjefølgje.

Ikon

Skriftnamn

Skriftstorleik

Du kan velja mellom ulike skriftstorleikar frå denne lista, eller du kan skriva inn storleiken manuelt.

Halvfeit

Gjer den merkte teksten om til halvfeit skrift. Viss skrivemerket er i eit ord vert heile ordet i halvfeit skrift. Viss den merkte teksten eller ordet allereie er halvfeit, så vert formateringa fjerna.

Ikon Halvfeit

Halvfeit

Kursiv

Gjer den merkte teksten om til kursiv skrift. Viss skrivemerket er i eit ord vert heile ordet i kursiv. Viss den merkte teksten eller ordet allereie er i kursiv så vert formateringa fjerna.

Ikon Kursiv

Kursiv

Understreking

Understrekar eller fjernar understreking frå den merkte teksten.

Ikon Understrek

Understreka

Skriftfarge

Klikk for å bruka den gjeldande skriftfargen på dei merkte teikna. Du kan også klikka her og laga ei markering for å endra tekstfargen. Klikk på pila ved sida av symbolet for å opna verktøylinja for skriftfarge.

Ikon Skriftfarge

Skriftfarge

Venstrejustert

Venstrejuster innhaldet i den valde cella.

Ikon Juster venstre

Venstrejustert

Midtstilt vassrett

Midtstiller innhaldet i cella vassrett.

Ikon Midtstilt

Høgrejustert

Høgrejuster innhaldet i den valde cella.

Ikon Høgrejuster

Høgrejustert

Blokkjustert

Blokkjuster innhaldet i cella.

Ikon Justert

Blokkjustert

Talformat: Valuta

Brukar standard valutaformat på dei valde cellene.

Frå menylinja:

Vel Format → Talformat → Valuta.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Heim.

Frå sidepanelet:

Få tilgang til feltet Talformat i panelet Eigenskapar.

Frå verktøylinjer:

Ikon Valutaformat

Talformat: Valuta

Frå tastaturet:

+ Shift + 4

Talformat: Prosent

Brukar prosentformat på dei valde cellene.

Frå menylinja:

Vel Format → Talformat → Prosent.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Heim.

Frå sidepanelet:

Få tilgang til feltet Talformat i panelet Eigenskapar.

Frå verktøylinjer:

Ikon Talformat: Prosent

Talformat: Prosent

Frå tastaturet:

+ Shift + 5

Talformat: Generelt

Brukar standard talformat på dei merkte cellene.

Frå menylinja:

Vel Format → Talformat → Generelt.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Heim.

Frå sidepanelet:

Få tilgang til feltet Talformat i panelet Eigenskapar.

Frå verktøylinjer:

Ikon Generelt talformat

Talformat: Generelt

Frå tastaturet:

+ Shift + 6

Talformat: Legg til desimalplass

Legg til éin desimal til tala i dei valde cellene.

Ikon Legg til desimalplass

Talformat: Legg til desimalplass

Talformat: Slett desimalplass

Fjernar éin desimal frå tala i dei valde cellene.

Ikon Slett desimal

Talformat: Slett desimalplass

Gjer innrykket mindre

Trykk på knappen Minka innrykk for å redusera venstreinnrykket på gjeldande avsnitt eller celleinnhald og setja det til førre tabulatorstopp.

Ikon

Mindre innrykk

Auk innrykket

Trykk på knappen Større innrykk for å auka venstreinnrykket på gjeldande avsnitt eller celleinnhald og setja det til neste tabulatorstopp.

Icklon

Større innrykk

Kantlinjer

Trykk på knappen Kantlinjer for å opna verktøylinja for kantlinjer. Der kan du endra kantlinjene til eit ark eller objekt.

Ikon Kantlinjer

Kantlinjer

Bakgrunnsfarge

Trykk for å opna ei verktøylinje der du kan velja ein bakgrunnsfarge for eit avsnitt. Fargen kan setjast inn i det gjeldande avsnittet eller i merkte avsnitt.

Ikon Bakgrunnsfarge

Bakgrunnsfarge

Toppjustert

Plasser innhaldet øvst i cella.

Ikon Toppjustert

Toppjustert

Midtstilt loddrett

Midtstill innhaldet i cella loddrett.

Ikon Midtstill loddrett

Midtjustert loddrett

Botnjustert

Plasser innhaldet nedst i cella.

Ikon Botnjustert

Botnjustert

Talformat: Dato

Brukar standard datoformat på dei merkte cellene.

Frå menylinja:

Vel Format → Talformat → Dato.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Heim.

Frå sidepanelet:

Få tilgang til feltet Talformat i panelet Eigenskapar.

Frå verktøylinjer:

Ikon Talformat : Dato

Talformat: Dato

Frå tastaturet:

+ Shift + 3

Talformat: Vitskapleg

Brukar standard vitskaplegformat på dei merkte cellene.

Frå menylinja:

Vel Format → Talformat → Vitskapleg.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Heim.

Frå sidepanelet:

Få tilgang til feltet Talformat i panelet Eigenskapar.

Frå verktøylinjer:

Ikon Talformat: Vitskapleg

Talformat: Vitskapleg

Frå tastaturet:

+ Shift + 2

Fleire ikon

Dersom CTL-støtta er på, vert to ekstra ikon synlege.

Venstre-til-høgre

venstre-til-høgre-ikon

Tekst vert skrive inn frå venstre mot høgre.

Høgre-til-venstre

høgre-til-venstre-ikon

For språk som er formatert i kompleks tekst (CTL) vert teksten skrive inn frå høgre mot venstre

Støtt oss!