Data

Med funksjonane i menyen Data kan du redigera data i det gjeldande reknearket. Du kan velja område, sortera og filtrera data, rekna ut resultat, utheva data eller laga ein pivottabell.

Sorter

Sorterer dei valde radene etter vilkåra som du gjev.LibreOffice kjenner automatisk att og vel databaseområde.

Sorter stigande

Tekstfelt vert sorterte alfabetisk (A ‚Äď Z) og talfelt vert sorterte i stigande rekkjef√łlgje (0 ‚Äď 9).

Sorter fallande

Tekstfelt vert sorterte alfabetisk (Z ‚Äď A) og talfelt vert sorterte i fallande rekkjef√łlgje (9 ‚Äď 0).

Autofilter

Filtrerer automatisk det merkte celleområdet og lagar boksar med ei liste i der du kan velja elementa du vil visa.

Fleire filter

Visar kommandoar for å filtrere data.

Definer område

Definerer eit databaseområde ut i frå dei valde cellene i arket.

Vel område

Vel eit databaseområde som du har oppgjeve under Data → Definer område.

Oppdater området

Oppdaterer eit dataområde som er sett inn frå ein ekstern database. Dataa i arket vert oppdaterte slik at dei svarar til dataa i den eksterne databasen.

Pivottabell

Ein pivottabell inneheld eit samandrag av store mengder data. Du kan seinare omorganisera pivottabellen for å visa ulike samandrag av dataa.

Rekn ut

Kommandoar for å rekna ut formelceller.

Validitet

Definerer kva data som er gyldig for eit vald celleområde.

Delsummar

Reknar ut delsummane for dei kolonnane du har merkt.LibreOffice brukar SUM-funksjonen for √• rekna ut delsummen og totalen i eit etikettomr√•de automatisk. Du kan √≤g bruka andre funksjonar for √• utf√łra utrekninga. LibreOffice kjenner automatisk att eit definert databaseomr√•de n√•r du plasserer skrivemerket i det.

Skjema

Datainnskivingsskjema er eit verkt√ły for √• gjera det enkelt √• skriva inn tabelldata i rekneark. Med skjemaet for √• skriva inn data kan du skriva inn, redigera og sletta postar (eller rader) og unng√• vassrett rulling n√•r tabellen har mange kolonnar eller n√•r nokre kolonnar er sv√¶rt breie.

Str√łymer

Laga ubrotne datastraumar til rekneark.

XML-kjelde

Importera XML-data i eit rekneark

Fleire operasjonar

Brukar den same formelen i ulike celler, men med ulike verdiar.

Tekst til kolonnar

Opnar dialogvindauget for ¬ęTekst til kolonnar¬Ľ der du skriv inn innstillingar for √• fordela innhaldet av dei merkte cellene over fleire celler.

Sameina

Kombinerer data frå eitt eller fleire uavhengige celleområde og reknar ut eit nytt område ved å bruka funksjonen som du gjev.

Gruppe og disposisjon

Du kan laga ein disposisjon for dataa dine og gruppera rader og kolonnar slik at du med eit enkelt klikk kan visa og g√łyma gruppene.

Statistikkar

Bruk datastatistikk i Calc for √• utf√łra komplekse dataanalysar.

St√łtt oss!