Vindauge

Inneheld funksjonar du kan bruka til å endra og visa dokumentvindauge.

Nytt vindauge

Opnar eit nytt vindauge som viser innhaldet i gjeldande vindauge. Slik kan du sjå ulike delar av dokumentet samtidig.

Lukk

Lukkar det gjeldande vindauget. Vel Vindauge → Lukk vindauge eller trykk + F4. I førehandsvisinga for LibreOffice Writer og Calc kan du lukka det gjeldande vindauget ved å klikka på knappen Lukk førehandsvisinga.

Dokumentliste

Lister opp opne dokument. Merk namnet til eit dokument i lista for å gå til det dokumentet.

Støtt oss!