Format

Formatmenyen inneheld funksjonar du kan bruka til Ă„ formatera merkte celler, objekt og celleinnhald i dokumentet.

Tekst

Opnar ein undermeny der du kan velja kommandoar for tekstformatering.

Standardformatering

Fjernar direkte formatering frÄ utvalet.

Celler

Let deg velja mellom mange ulike formateringsval eller til Ă„ velja celleeigenskapar.

Rad

Avgjer radhĂžgd og gĂžymer eller viser dei valde radene.

Kolonne

Vel kolonnebreidda og gĂžymer eller viser dei valde kolonnane.

Ark

Vel arkivnamn og gĂžymer eller viser dei valde arka.

SlÄ saman og sentrere celler

SlÄr saman dei markerte cellene til ei enkelt celle eller deler samanslÄtte celler. Celleinnhaldet vert midtstilt.

Side

Opnar ein dialog der du kan velja utsjÄnaden pÄ alle sidene i dokumentet.

UtskriftsomrÄde

Handsam utskriftsomrÄde. Berre celler i utskriftsomrÄdet vert skrivne ut.

Teikn

Endrar skrifta og skriftformateringa til teikna.

Avsnitt

Endrar formateringa av avsnittet, slik som innrykk og justering.

Autoformatering

Bruk denne for Ä autoformatera det valde omrÄdet eller Ä oppgje dine eigne autoformateringar.

VilkÄrsformatering

Vel VilkÄrsformatering for Ä definera formatstilar som er avhengige av spesielle vilkÄr.

Forankring

Vel forankringsinnstillingar for det merkte objektet.

Juster objekt

Juster dei valde objekta i hĂžve til kvarandre.

Justering (tekstobjekt)

Vel justeringa for det gjeldande avsnittet.

Still opp

Endrar lag-rekkjefĂžlgja i dei valde objekta.

Spegelvend

Snur det merkte objektet vassrett eller loddrett.

Grupper

Grupper held saman valde objekt slik at dei kan flyttast eller formaterast som eitt objekt.

Bilete

Opnar ein undermey slik at du kan endra eigenskapane til det valde objektet.

Kontrollelement

Opnar eit dialogvindauge der du kan redigera eigenskapane for eit merkt kontrollelement.

Skjema

I dette dialogvindauget kan du mellom anna velja datakjelde og hendingar for heile skjemaet..

StĂžtt oss!