Set inn

Menyen Set inn inneheld kommandoar for å setja inn nye element, for eksempel bilete, tekstboksar, objekt, media, cellenamn og mykje meir i det gjeldande arket.

Setja inn bilete

Set eit bilete inn i det gjeldande dokumentet

Diagram

Set inn eit diagram.

Pivottabell → Vel kjelde

Opnar ein dialog der du kan velja kjelda for pivottabellen og deretter lage tabellen.

Media

Undermenyen inneheld ulike kjelder bilete, audio og video kan setjast inn frå.

Objekt

Set eit innebygd objekt inn i dokumentet. Objektet kan vere formlar, 3D-modellar, diagram og OLE-objekt.

Form

Denne undermenyen inneheld vanlege former som linje, sirkel, trekant, kvadrat eller symbolformer som smilefjes, hjarta og blomar som kan setjast inn i dokumentet.

Funksjonar

Opnar funksjonsvegvisaren som hjelper deg med å laga interaktive formlar.

Namngjevne område og uttrykk

Let deg namngje dei ulike delane av reknearket. Ved å namngje dei ulike delane kan du enkelt navigera gjennom reknearka og finna informasjonen du leitar etter.

Tekstfelt

Teiknar ein tekstboks med vassrett tekstretning der du dreg i dokumentet. Dra ein tekstboks til den storleiken du vil ha, kor som helst i dokumentet, og skriv eller lim inn teksten. Du kan rotera teksten ved å rotera tekstboksen.

Merknad

Set inn ein merknad rundt den merkte teksten, presentasjonslysbilete, teikneside eller der markøren er i eit rekneark.

Flytande ramme

Set inn ei flytande ramme i det gjeldande dokumentet. Flytande rammer vert brukte i HTML-dokument for å visa innhaldet i ei anna fil.

Fontwork

Opnar dialogvindauget for Fontwork slik at du kan setja inn tekstutformingar som ikkje er tilgjengelege i standardformateringane for tekst.

Hyperlenkje

Opnar eit dialogvindauge der du kan laga og redigera hyperlenkjer.

Spesialteikn

Gjer at brukaren kan setja inn teikn frå eit område med symbol funne i dei installerte skrifttypane.

Formateringsteikn

Opnar ein undermeny for å setja inn spesielle formateringsteikn som hardt mellomrom, mjuk bindestrek og mjukt linjeskift.

Dato

Set den gjeldande datoen inn i cella.

Klokkeslett

Set det gjeldande klokkeslettet inn i cella.

Felt

Opnar ein undermeny for å velja dato, arknamn eller dokumenttittel i cella.

Topptekst/botntekst

Gjer at du kan tilpassa og formatera topp- og botntekstar.

Kontrollelement for skjema

Denne undermenyen inneheld kontrollelement som for eksempel tekstfelt, avkryssingsboksar, valknappar og listeboks som kan setjast inn i dokumentet.

Signaturlinje

Set inn ein grafisk boks som representerer ei signaturlinje for dokumentet.

Støtt oss!