Rediger

Denne menyen inneheld funksjonar du kan bruka til å endra innhaldet i det gjeldande dokumentet.

Angra

Angrar den siste kommandoen eller oppføringa du skreiv inn. For å velja kommandoen du vil angra, trykkjer du på pila ved angra-knappen på standardlinja.

Gjenopprett

Gjer om handlinga duangra sist. Trykk på pila rett ved Gjer om-knappen på standardlinja for å velja angra-steget du vil gjera om att.

Gjenta

Gjentek den siste handlinga. Denne kommandoen er tilgjengeleg i Writer og Calc

Klipp ut

Fjernar og kopierer utvalet til utklippstavla.

Kopier

Kopierer utvalet til utklippstavla.

Lim inn

Set innhaldet frå utklippstavla inn ved skrivemerket og byter ut vald tekst eller objekt. Trykk på pila ved sida av knappen for å velja format.

Lim inn utval

Set innhaldet i utklippstavla inn i den gjeldande fila i eit format som du kan velja sjølv.

Merk alt

Merk alt innhaldet i fila, ramma eller tekstobjektet.

Søk

Slår visinga av Søk-linja på slik at du kan søkje etter tekst eller flytte deg rundt i eit dokument ved hjelp av element.

Søk og byt ut

Finn og erstattar tekst eller format i det gjeldande dokumentet.

Spor endringar

Viser ei liste over tilgjengelege kommandoar for å spora endringar i fila.

Compare Document

Samanliknar dokumentet med eit anna. Innhaldet i det valde dokumentet vert markert som sletta i dialogvindauget som vert opna. Du kan setja innhaldet i den valde fila inn i det gjeldande dokumentet ved å velja dei sletta elementa som er relevante for deg. Dette vert gjort ved å trykkja Forkast først og så Set inn.

Slå saman dokument

Importerer endringar som er gjort i kopiar av det same dokumentet inn i det originale dokumentet. Endringar som er gjort i botnteksten, toppteksten, rammer og felt vert ignorerte. Like endringar vert fletta automatisk.

Lenkjer

Du kan endra eller fjerna lenkjer til eksterne filer i det gjeldande dokumentet. Du kan også oppdatera innhaldet i den gjeldande fila til slik det var sist ho vart lagra. Kommandoen gjeld ikkje for hyperlenkjer og er berre tilgjengeleg viss det gjeldande dokumentet inneheld lenkjer til andre filer.

Objekt

Lets you edit a selected OLE object that you inserted from the Insert - OLE Object submenu.

Redigeringsmodus

Bruk ikonet Redigeringsmodus for å slå av eller på redigeringsmodus.

Støtt oss!