Velkommen til hjelp for LibreOffice Calc

Ekstern video

Ver gild å godta denne videoen. Ved å godta vil du få tilgang til innhald frå YouTube, ei teneste levert av ein ekstern tredjepart.

YouTube sine retningslinjer for personvern

Arbeida med LibreOffice Calc

Hjelp til bruk av LibreOffice Calc

LibreOffice Calc-funksjonar

Liste over funksjonar etter kategori

Bruka diagram i LibreOffice

Menyar, verktøylinjer og tastar i LibreOffice Calc

Menyar

Verktøylinjer

Snartastar for rekneark

Hjelp om hjelp

Hjelp viser til standardinnstillingane for programmet på eit standarsystem. Beskrivinga av fargar, musehandlingar og andre element som er systemavhengige, kan verta styrde av systeminnstillingane og kan difor sjå annleis ut i det programmet og systemet du brukar.

Støtt oss!