19xx/20xx-år

Året i ein dato vert ofte skrive inn som to siffer. Internt arbeider LibreOffice med fire-sifra år. Difor vert tidsrommet frå 1.1.99 til 1.1.01 rekna ut korrekt til to år.

Dette betyr at viss du skriv inn datoen 1.1.30 eller høgare, vert det tolka som 1.1.1930 eller høgare. Alle lågare to-sifra år vert tolka som år i det 20. hundreåret. For eksempel vert 1.1.20 til 1.1.2020.

Støtt oss!