Skrive tekst med fleire linjer

Du kan setja inn inn eit manuelt linjeskift med + Enter. Denne snarvegen verkar direkte i ei celle og i innskrivingslinja. Du kan utvida innskrivingslinja ved å bruka nedoverpila på høgre sida.

Dersom du vil at teksten automatisk skal brytast ved den høgre kanten i cella, gjer du slik:

  1. Merk alle cellene der du vil at teksten skal bryast ved den høgre kanten.

  2. Slå på Bryt tekst automatisk i Format → Celler → Justering og trykk OK.

note

For å bruka automatisk linjeskift i XLS-filer, må dei aktuelle radene setjast til best mogleg høgd.


Støtt oss!