Rotere tabellar (omstilla)

I LibreOffice Calc kan du «rotere» eit rekneark slik at radene vert kolonnar og kolonnane vert rader.

  1. Vel celleområde du vil omstilla.

  2. Vel Rediger → Klipp ut

  3. Trykk på cella som skal vere cella øvst til venstre i resultatet.

  4. Vel Rediger → Lim inn utval.

  5. I vindauget slår du på Lim inn alt og Bytt rader og kolonnar.

    Dersom du trykkjer på OK nå, bytter radene og kolonnane plass.

Støtt oss!