Skrive ut ark liggjande

Det finst fleire interaktive val for skrive ut ark i Vis → Sideskift. Dra i skiljelinjene for Ă„ definera celleomrĂ„da som skal skrivast ut pĂ„ kvar side.

Du kan lage ei liggjande utskrift slik:

 1. Opna arket du skal skrive ut.

 2. Vel Format → Sidestil.

  Kommandoen er ikkje tilgjengeleg om arket vart opna som skriveverna. DÄ mÄ du i tilfelle trykkja pÄ Rediger fil pÄ Standard-linja.

 3. Vel fana Side. Vel Liggjande under papirformat og trykk OK.

 4. Vel Fil → Skriv ut. Vindauget Skriv ut vert opna.

  Avhengig av skrivardrivaren og operativsystemet mÄ du mÄ kanskje trykkja pÄ Eigenskapar og endra innstillinga til liggjande utskrift.

 5. Merk innhaldet som skal skrivast ut i fana Generelt i dialogvindauget Skriv ut:

  Alle ark - Alle arka vert utskrivne.

  Valde ark - Berre dei merkte arka vert skrivne ut. Alle arka som er merkte med namnet (pÄ arkfanene nedst pÄ sida) vert utskrivne. Du kan endra markeringane ved Ä halda nede medan du klikkar pÄ eit arknamn.

  Valde celler - Alle dei markerte cellene vert skrive ut.

 6. Du kan velja kva sideomrÄde som skal skrivast ut av dei papirsidene som er eit resultat av utveljinga ovanfor:

  All sidene - Alle sidene vert utskrivne.

  Sider - Skriv kva sider som skal skrivast ut. Sidene vert nummererte frÄ fÞrste arket og utover. Dersom du i fÞrehandsvisinga ser at ark1 vil verta skrive ut pÄ 4 sider og du Þnskjer Ä skrive ut dei to fÞrste sidene av Ark2, skriv 5-6 her.

Dersom du har definert eitt eller fleire utskriftsomrĂ„de i Format → UtskriftsomrĂ„de, vert berre innhaldet i desse utskriftsomrĂ„da skrive ut.

StĂžtt oss!