Skrive ut ark liggjande

Det finst fleire interaktive val for skrive ut ark i Vis → Sideskift. Dra i skiljelinjene for å definera celleområda som skal skrivast ut på kvar side.

Du kan laga ei liggjande utskrift slik:

 1. Opna arket du skal skrive ut.

 2. Vel Format → Sidestil.

  Kommandoen er ikkje tilgjengeleg om arket vart opna som skriveverna. Då må du i tilfelle trykkja på Rediger filStandard-linja.

 3. Vel fana Side. Vel Liggjande under papirformat og trykk OK.

 4. Vel Fil → Skriv ut. Vindauget Skriv ut vert opna.

  Avhengig av skrivardrivaren og operativsystemet må du må kanskje trykkja på Eigenskapar og endra innstillinga til liggjande utskrift.

 5. Merk innhaldet som skal skrivast ut i fana Generelt i dialogvindauget Skriv ut:

  Alle ark - Alle arka vert utskrivne.

  Valde ark - Berre dei merkte arka vert skrivne ut. Alle arka som er merkte med namnet (på arkfanene nedst på sida) vert utskrivne. Du kan endra markeringane ved å halda nede medan du klikkar på eit arknamn.

  Valde celler - Alle dei markerte cellene vert skrive ut.

 6. Du kan velja kva sideområde som skal skrivast ut av dei papirsidene som er eit resultat av utveljinga ovanfor:

  All sidene - Alle sidene vert utskrivne.

  Sider - Skriv kva sider som skal skrivast ut. Sidene vert nummererte frå første arket og utover. Dersom du i førehandsvisinga ser at ark1 vil verta skrive ut på 4 sider og du ønskjer å skrive ut dei to første sidene av Ark2, skriv 5-6 her.

Dersom du har definert eitt eller fleire utskriftsområde i Format → Utskriftsområde, vert berre innhaldet i desse utskriftsområda skrive ut.

Støtt oss!