Skrive ut rekneark

Når du skriv ut rekneark, kan du velja kva som skal skrivast ut:

For å velja kva som skal skrivast ut kan du gjera slik:

  1. Vel arket du vil skrive ut.

  2. Vel Format → Sidestil.

    Kommandoen er ikkje tilgjengeleg om arket vart opna som skriveverna. I så fall må du trykkja på Rediger filStandard-linja.

  3. Vel fana Ark. Marker kva som skal skrivast ut i området Utskrift og trykk OK.

  4. Skriv ut dokumentet.

Støtt oss!