Oppdaterer pivotdiagram

Viss dataa i kjeldearket er endra, må du oppdatera pivottabellen for å oppdatera pivotdiagrammet. For å oppdatera pivottabellen (og dermed pivotdiagrammet):

Opna fil med eksempel:

Støtt oss!