Redigera pivotdiagram

Rediger pivotdiagram på same måten som vanlege diagram.

Slik kan du redigera eit pivotdiagram

 1. Klikk på eit diagram for å redigera objekteigenskapane:

  Storleik og plassering på gjeldande side.

  Justering, tekstbryting, ytre rammer og meir.

 2. Dobbeltklikk på eit diagram for å redigera det:

  Diagramdataverdiar (for diagram med eigne data)

  Diagramtype, aksar, titlar, veggar, rutenett m.m.

 3. Dobbeltklikk på eit diagramelement når du redigerer diagrammet:

  Dobbeltklikk på ein akse for å redigera skaleringa, type, farge m.m.

  Dobbeltklikk p√• eit datapunkt for √• redigera dataserien som datapunktet h√łyrer til.

  Når ein dataserie er markert, kan du klikka og deretter dobbeltklikka på eit datapunkt for å redigera eigenskapane for dette datapunktet (for eksempel ein einskild stolpe i eit stolpediagram).

  Dobbeltklikk p√• ei forklaring for √• redigera ho. Klikk og deretter dobbeltklikk p√• eit symbol i den valde forklaringa for √• redigera dataserien som h√łyrer til.

  Dobbeltklikk på alle andre diagramelement, eller klikk på elementet for å opna formatmenyen, for å redigera eigenskapane.

 4. Trykk utanfor diagrammet for å avslutta redigeringa

Tipsikon

For √• skriva ut eit diagram i h√łg oppl√łysing, kan du eksportera det til ei PDF-fil og deretter skriva ut denne fila.


I redigeringsmodus for diagrammet vert verkt√łylinja ¬ęFormatering¬Ľ for diagrammet vist n√¶r den √łvre kanten av dokumentet. Verkt√łylinja for teikneverkt√łya vert vist nedst i dokumentet. Denne verkt√łylinja viser symbola for Teikning fr√• Draw og Impress.

Du kan h√łgreklikka p√• eit element for √• opna lokalmenyen for elementet. Denne menyen inneheld mange kommandoar for √• formatera elementet.

Redigera diagramtitlar

Redigera diagramaksar

Redigera diagramforklaringar

Leggja til tekstur p√• diagrams√łyler

3D-vising

Opna fil med eksempel:

St√łtt oss!