Redigera pivotdiagram

Rediger pivotdiagram pÄ same mÄten som vanlege diagram.

Slik kan du redigera eit pivotdiagram

 1. Klikk pÄ eit diagram for Ä redigera objekteigenskapane:

  Storleik og plassering pÄ gjeldande side.

  Justering, tekstbryting, ytre rammer og meir.

 2. Dobbeltklikk pÄ eit diagram for Ä redigera det:

  Diagramdataverdiar (for diagram med eigne data)

  Diagramtype, aksar, titlar, veggar, rutenett m.m.

 3. Dobbeltklikk pÄ eit diagramelement nÄr du redigerer diagrammet:

  Dobbeltklikk pÄ ein akse for Ä redigera skaleringa, type, farge m.m.

  Dobbeltklikk pÄ eit datapunkt for Ä redigera dataserien som datapunktet hÞyrer til.

  NÄr ein dataserie er markert, kan du klikka og deretter dobbeltklikka pÄ eit datapunkt for Ä redigera eigenskapane for dette datapunktet (for eksempel ein einskild stolpe i eit stolpediagram).

  Dobbeltklikk pÄ ei forklaring for Ä redigera ho. Klikk og deretter dobbeltklikk pÄ eit symbol i den valde forklaringa for Ä redigera dataserien som hÞyrer til.

  Dobbeltklikk pÄ alle andre diagramelement, eller klikk pÄ elementet for Ä opna formatmenyen, for Ä redigera eigenskapane.

 4. Trykk utanfor diagrammet for Ă„ avslutta redigeringa

Tipsikon

For Ă„ skriva ut eit diagram i hĂžg opplĂžysing, kan du eksportera det til ei PDF-fil og deretter skriva ut denne fila.


I redigeringsmodus for diagrammet vert verktÞylinja «Formatering» for diagrammet vist nÊr den Þvre kanten av dokumentet. VerktÞylinja for teikneverktÞya vert vist nedst i dokumentet. Denne verktÞylinja viser symbola for Teikning frÄ Draw og Impress.

Du kan hÞgreklikka pÄ eit element for Ä opna lokalmenyen for elementet. Denne menyen inneheld mange kommandoar for Ä formatera elementet.

Redigera diagramtitlar

Redigera diagramaksar

Redigera diagramforklaringar

Leggja til tekstur pÄ diagramsÞyler

3D-vising

Opna fil med eksempel:

StĂžtt oss!