Slette eit pivotdiagram

Du slettar eit pivotdiagram ved å merkje det og trykke tasten Del.

Merknadsikon

Pivottabellen vert ikkje endra når eit pivotdiagram vert sletta.


Åtvaringsikon

Dersom du slettar ein pivottabell som er lenkja til eit pivotdiagram, vert diagrammet også sletta. Det kjem opp eit vindauge der du må stadfesta slettinga.


Opna fil med eksempel:

Støtt oss!