Laga pivotdiagram

Gjer slik for å laga eit pivotdiagram:

  1. Klikk inne i pivottabellen som du vil visa i diagrammet.

  2. Vel Insert – Chart eller trykk påSet inn diagramsymbol Set inn diagram på hovudverktøylinja.

LibreOffice Calc vil finna pivottabellen automatisk og opna vegvisaren for å laga pivotdiagram.

  1. Vel diagramtype i vegvisaren for diagram.

Merknadsikon

Sida med dataområde og dataseriar er ikkje tilgjengeleg i vegvisaren. Dei vert kontrollerte av pivottabellen.


  1. Vel Diagramelement på pivotdiagrammet i vegvisaren

  2. Trykk OK for å lukka vegvisaren og å laga pivotdiagrammet.

Opna fil med eksempel:

Støtt oss!