Pivotdiagram

Eit pivotdiagram er eit diagram med dataområde og dataseriar frå ein pivottabell.

Til skilnad frå tabellar med statisk storleik, der talet på rader og kolonnar er konstant, kan ein pivottabell ha ulike dimensjonar avhengig av innstillingane for pivottabellen og datainnhaldet.

Pivotdiagramma sporar endringane i dataa frå ein pivottabell og justerer dataseriane og dataområda i høve til dette.

Opna fil med eksempel:

Støtt oss!