Setja inn og redigera merknadar

Du kan leggja ein merknad til kvar celle ved å bruka Set inn → Merknad. Merknaden vert indikert med ein liten raud firkant, merknadsindikatoren, inne i cella.

Du kan vise tipstekst for ei vald celle ved hjelp av Data → Gyldigheit → Hjelp om inndata.

Støtt oss!