UtfĂžre fleire operasjonar

Fleire operasjonar i kolonnar eller rader

Kommandoen Data → Fleire operasjonar er eit planleggingsverktĂžy for spĂžrsmĂ„l av typen «kva dersom». I reknearket skriv du inn ein formel som reknar ut resultatet frĂ„ verdiar som er lagra i andre celler. Deretter markerar du eit celleomrĂ„de der du skriv inn nokre faste verdiar. Funksjonen «Fleire operasjonar» vil sĂ„ rekne ut resultatet ut frĂ„ formlane du har set inn.

I feltet Formlar skriv du inn cellereferansen til den formelen som gjeld for dataomrÄdet. I felta Radcelle/Kolonnecelle for inndata skriv du inn cellereferansen til dei tilhÞyrande cellene som er ein del av formelen. Dette kan best illustrerast med nokre eksempel:

Eksempel

Du produserer leiketÞy som du vil selja for 100 kr stykket. Kvart leiketÞy kostar 20 kr Ä laga. I tillegg har du faste utgifter pÄ 100 000 kr i Äret. Kor stort vert overskotet dersom du sel ei bestemt mengde leiketÞy?

kva-om arkomrÄde

Kalkulere med Ă©in formel og Ă©in variabel

 1. For Ă„ rekna ut overskotet, skriv du inn eit vilkĂ„rleg tal for selde einingar – 2000 i dette eksempelet. Overskotet vert rekna ut med formelen: Overskot = Mengd * (Salspris - Produksjonskostnadar) - Faste utgifter. Skriv inn formelen i B5.

 2. I kolonne D skriv du inn Ärlege sal, det eine under det andre, for eksempel 500 til 5000 med steg pÄ 500.

 3. Vel omrÄdet D2:E11, altsÄ verdiane i kolonne D og dei tomme cellene ved sida av i kolonne E.

 4. Vel Data → Fleire operasjonar.

 5. Trykk pÄ celle B5 nÄr markÞren stÄr i feltet Formlar.

 6. Plasser markÞren i feltet Kolonnecelle for inndata og trykk pÄ celle B4. Dette betyr at B4, mengda, er variabelen i formelen som vert bytt ut med kolonneverdiane.

 7. Lukk vindauget ved Ä trykkja pÄ OK. Overskotet for dei ulike salstala vert viste i kolonne E.

Utrekning med fleire formlar samtidig

 1. Slett kolonne E.

 2. Set inn denne formelen i C5: «=B5/B4». NÄ reknar du ut Ärleg overskot per selde eining.

 3. Vel omrÄdet D2:F11, altsÄ tre kolonnar.

 4. Vel Data → Fleire operasjonar.

 5. Vel cellene B5:C5 nÄr markÞren stÄr i feltet Formlar.

 6. Plasser markÞren i feltet Kolonnecelle for inndata og trykk pÄ cella B4.

 7. Lukk vindauget ved Ä trykkja pÄ OK. Overskotet vert vist i kolonne E og Ärleg overskot per eining i kolonne F.

Fleire operasjonar pÄ tvers av rader og kolonnar

LibreOffice gjev deg hÞve til Ä utfÞra fleire operasjonar samtidig pÄ kolonnar og rader med sÄkalla krysstabellar. Formelcella mÄ referera til bÄde dataomrÄdet rangert i rader og dataomrÄdet rangert i kolonnar. Marker det omrÄdet som er definert av begge dataomrÄda og vel funksjonen «Fleire operasjonar». Skriv inn referansen til formelen i feltet Formlar. Felta Radcelle for inndata og Kolonnecelle for inndata vert brukte til Ä skrive inn referansar til dei tilsvarande cellene for formelen.

Utrekningar med to variablar

SjÄ pÄ eksempelet ovanfor. NÄ vil du ikkje berre bruka ulike tal for mengda, men ogsÄ for salsprisen og du vil vita overskotet i kvart tilfelle.

Utvid tabellen ovanfor. D2 til D11 inneheld tala 500, 1000 og sÄ vidare opp til 5000. Skriv inn tala 80, 100, 150 og 200 i E1 til H1.

 1. Marker omrÄdet D1:H11.

 2. Vel Data → Fleire operasjonar.

 3. Trykk pÄ celle B5 nÄr markÞren stÄr i feltet Formlar.

 4. Plasser markÞren i feltet Radcelle for inndata og trykk pÄ celle B1. Dette betyr at B1, salsprisen, er dei vassrett innskrivne verdiane (80, 100, 150 og 200).

 5. Plasser markÞren i feltet Kolonnecelle for inndata og trykk pÄ B4. Dette betyr at B4, salstalet, er dei loddrett innskrivne verdiane.

 6. Lukk vindauget ved Ä trykkja pÄ OK. Overskotet for dei ulike salsprisane vert viste i omrÄdet E2:H11.

StĂžtt oss!