Snartastar (tilgjengelege i LibreOffice Calc)

Sjå også snartastlistene til LibreOffice Calc og LibreOffice generelt.

Merknadsikon

Ein del av snartastane kan vera brukte av operativsystemet. Desse tastane vil i tilfelle ikkje vere tilgjengelege i LibreOffice. Du kan løyse dette problemet ved å velja andre snartastar, anten for LibreOffice ved hjelp av Verktøy → Tilpass → Tastatur eller i operativsystemet.


Merkingsmodus for celler

Ikon

I tekstfelt som har ein knapp for å forminske dialogvindauget, trykk på F2 for å gå inn i merkingsmodus for celler. Vel så mange celler du vil og trykk på F2 for å gjenopprette dialogvindauget.

I merkingsmodus for celler kan du bruka dei vanlege navigeringstastane for å velja celler.

Handsama disposisjonen

Du kan bruka tastaturet i disposisjonen:

Velja eit teikneobjekt eller eit bilete

  1. Vel Vis → Verktøylinjer → Teikning for å opna teiknelinja.

  2. Trykk på F6 til teiknelinja er vald.

  3. Dersom merkingsverktøyet er vald, trykk på + Enter. Dette vel det første teikneobjektet eller biletet i arket.

  4. Set dokumentet i fokus med + F6.

    Nå kan du bruka Tab for å velja neste teikneobjekt eller bilete og Shift + Tab for å velja det førre.

Støtt oss!