Skrive inn tal med innleiande nullar

Det er fleire måtar å skrive inn tal som byrjar med nullar:

Dersom du vil bruka eit talformat for ein kolonne med tal i tekstformat (for eksempel at teksten «'000123» vert til talet «123»), gjer du slik:

  1. Marker kolonnen med dei tekstformaterte tala. Set celleformatet i kolonnen til «Tal».

  2. Vel Rediger → Søk og bytt ut

  3. Skriv inn ^[0-9] i feltet Søk etter

  4. Skriv inn & i feltet Byt ut med

  5. Avkryss Regulære uttrykk

  6. Kryss av for Berre gjeldande markering

  7. Trykk på Byt ut alle

Støtt oss!