Lagra og opna ark i HTML

Lagra ark i HTML

LibreOffice Calc lagrar alle arka i eit Calc-dokument samla som eit HTML-dokument. I byrjinga av HTML-dokumentet vert det automatisk lagt inn ei overskrift og ei liste med hyperlenkjer som peikar til kvart einskild ark i dokumentet.

Tal vert viste slik dei er skrivne. I tillegg vert den nøyaktige verdien sett inn i HTML-taggen <SDVAL> slik at når du opnar HTML-dokumentet med LibreOffice veit du at du har dei nøyaktige verdiane.

  1. Vel Fil → Lagra som for å lagra eit Calc-dokument som HTML.

  2. Vel filtypen «HTML-dokument (LibreOffice Calc)» i Filtype-lista i området med andre filter for LibreOffice Calc filter.

  3. Skriv inn eit Filnamn og vel Lagra.

Opna ark i HTML

LibreOffice har ulike filter for å opna HTML-filer som du kan velja i Filtype-lista i Fil → Opna:

Støtt oss!