Importera og eksportera dBASE-filer

Du kan opna og lagra data i dBASE-formatet (filetternamn .dbf) i LibreOffice Base eller eit rekneark. I LibreOffice Base er ein dBASE-database ei mappe som inneheld filer med filetternamnet .dbf. Kvar fil svarar til ein tabell i databasen. Formlar og formatering går tapt når du opnar og lagrar dBASE-filer i LibreOffice.

Importera ei dBASE-fil inn i eit rekneark

 1. Vel Fil → Opna.

 2. Finn dBASE-fila du vil importera.

 3. Trykk på Opna.

  Dialogvindauget Importer dBASE-filer vert opna.

 4. Trykk OK.

  dBASE-fila vert opna som eit nytt Calc-rekneark.

  Åtvaringsikon

  Viss du vil lagra reknearket som ei dBASE-fil, må du ikkje endra eller sletta den første rada i den importerte fila. Denne rada inneheld informasjon som krevst i ein dBASE-database.


Importera ei dBASE-fil inn i ein databasetabell

Ein LibreOffice Base-databasetabell er eigentleg ei lenke til ein database.

 1. Vel Fil → Ny(tt) → Database.

 2. Skriv inn eit namn for databasen i feltet Filnamn i dialogvindauget Lagra som.

 3. Trykk på Lagra.

 4. Vel «dBASE» i boksen Databasetype i dialogvindauget Databaseeigenskapar.

 5. Trykk på Neste.

 6. Trykk på Bla gjennom.

 7. Finn mappa som inneheld dBASE-filene og trykk på OK.

 8. Trykk på Fullfør.

Å lagra eit rekneark som dBASE-fil

 1. Vel Fil → Lagra som.

 2. Vel «dBASE» i boksen Filformat.

 3. Skriv inn namnet på dBASE-fila i feltet Filnamn.

 4. Trykk på Lagra.

Merknadsikon

Berre dataa i det gjeldande arket vert eksporterte.


Støtt oss!