Opdatere pivottabellar

Dersom dataa i kjeldearket er endra, vil LibreOffice rekna ut pivottabellen på nytt. For å rekna ut tabellen på nytt, vel Data → Pivottabell → Oppdater. Gjer det same etter at du har importert ein pivottabell frå Excel til LibreOffice Calc.

Opna fil med eksempel:

Støtt oss!