Val av utdataområde for pivottabell

Trykk på knappen Meir i dialogvindauget Pivottabell for å utvide dialogvindauget.

Du kan velja eit namngjeve område som pivottabellen skal opprettast i frå nedtrekkslista Resultat til. Dersom området ikkje har eit namn, skriv du inn koordinata for feltet i til høgre for nedtrekkslista. Du kan også klikka direkte i cella for å setja inn koordinata.

Merkjar du av for Ignorer tomme rader, vert desse ikkje rekna med når tabellen vert laga.

Dersom det er kryssa av for Identifiser kategoriar, vert kategoriane identifiserte og tildelte etter overskriftene når tabellen vert oppretta.

Opna fil med eksempel:

Støtt oss!