Formatera pivottabellar

Du kan formatera pivottabellceller ved å bruka bestemte cellestilar.

warning

Du misser direkte formatering av pivottabellceller ved oppdatering eller redigering av tabellen.


Når du lagar ein pivottabell, vert det lagt til seks nye cellestilar i dokumentet. Formater kvar cellestil om nødvendig. Eventuell tilpassing av cellestilane ver bevart når du oppdaterer pivottabellen.

note

Ved å bruka cellestilar for formatering av pivottabellar, vil alle pivottabellceller i reknearket ha same utsjånad. Cellestilane for pivottabellane gjeld med andre ord for alle pivottabellar i dokumentet.


Dei seks cellestilane er:

warning

Talformatet til desse cellestilane kan ikkje endrast i cellestilen. Talformatet må endrast i datakjelda.


Opna fil med eksempel:

Støtt oss!