Filtrere pivottabellar

Du kan bruka filter for å fjerna uønskte data frå ein pivottabell.

Klikk på knappen Filter i tabellen om du vil opna dialogvindauget for filterinnstillingane. Du kan også opna lokalmenyen for pivottabellen og velja kommandoen Filter der. Då kjem dialogvindauget Filter opp slik at du kan filtrera pivottabellen.

Du kan også klikka på pila på ein knapp i pivottabellen for å få opp ein lokalmeny der du kan redigera visinga i det tilhøyrande feltet.

Opna fil med eksempel:

Støtt oss!