Slette pivottabellar

For å slette ein pivottabell klikkar du på ei vilkårleg celle i pivottabellen og vel deretter Slett i lokalmenyen.

warning

Dersom du slettar ein pivottabell som er lenkja til eit pivotdiagram, vert diagrammet også sletta. Det kjem opp eit vindauge der du må stadfesta slettinga.


Opna fil med eksempel:

Støtt oss!