Pivottabell

Pivottabellen (tidlegare kalla m.a. DataPilot) vert brukt for å kombinera, samanlikna og analysera store datamengder. Du kan sjå ulike samandrag av kjeldedata, visa detaljar i interessante område og du kan laga rapportar.

Ein tabell som er oppretta som ein pivottabell er interaktiv. Du kan ordna, bytte om og laga samandrag ut frå ulike synsvinklar og ønskje.

Opna fil med eksempel:

Støtt oss!