Sortere data

  1. Trykk i eit databaseområde.

    Dersom du vel eit celleområde, vert berre desse cellene sorterte. Dersom du trykkjer berre på éi celle, vert heile databaseområdet sortert.

  2. Vel Data → Sorter.

    Celleområdet som vert sortert, vert vist med omvendte fargar.

  3. Vel dei sorterinsinnstillingane som skal brukast.

  4. Trykk OK.

Støtt oss!