Sortere data

  1. Trykk i eit databaseområde.

    Dersom du vel eit celleområde, vert berre desse cellene sorterte. Dersom du trykkjer berre på éi celle, vert heile databaseområdet sortert.

  2. Vel Data ‚Üí Sorter.

    Celleområdet som vert sortert, vert vist med omvendte fargar.

  3. Vel dei sorterinsinnstillingane som skal brukast.

  4. Trykk OK.

St√łtt oss!