Definera eit databaseområde

Du kan definera at eit celleområde i reknearket skal brukast som ein database. Kvar rad i området svarar til ein databasepost og kvar celle i ei rad svarar til eit databasefelt. Du kan sortera, gruppere, søkje og gjera utrekningar på området på same måte som i ein database.

Åtvaringsikon

Du kan berre endra og har berre tilgang til eit databaseområde i det reknearket som inneheld området. Du har ikkje tilgang til databaseområdet i LibreOffice Datakjelder.


Slik lagar du eit databaseområde

  1. Merk dei cellene du vil bruka som eit databaseområde.

  2. Vel Data → Vel område.

  3. Skriv inn eit namn på databaseområdet i skrivefeltet Namn.

  4. Trykk på Meir.

  5. Vel innstillingane for databaseområdet.

  6. Trykk OK.

Støtt oss!