Endra biletankeret for eit bilete

Bilete vert som standard sette inn i eit rekneark i Calc forankra til ei celle og endrar ikkje storleik når cella vert flytt.

Bilete kan forankrast på tre ulike måtar:

Slik endrar du ankeret for eit bilete

Merk biletet og vel Format → Anker eller vel Anker på sprettoppmenyen.

tip

Den opphavlege storleiken på biletet og cella vert behalda når du limar inn heile rada eller heile kolonnen for både Til celle og Til celle (endra storleik med cella).


Støtt oss!