Å oppheva cellevernet

  1. Trykk på arket du vil slå av vernet for.

  2. Vel Verktøy → Vern ark eller Verktøy → Vern reknearkstrukturen for å fjerne markeringa som viser vernestatus.

  3. Dersom du har tildelt eit passord, skriv dette inn i dette dialogvindauget og trykk OK.

Du kan nå redigera cellene, formlane kan gjerast synlege og alle cellene kan skrivast ut heilt til du slår på vernet av arket eller reknearket igjen.

Støtt oss!