Utrekningar i rekneark

Det følgjande er eit eksempel på utrekningar i LibreOffice Calc.

 1. Trykk i ei celle og skriv inn eit tal.

 2. Trykk Enter.

  Markøren flytter seg ned til neste celle.

 3. Skriv inn eit anna tal.

 4. Trykk på Tabuleringstasten.

  Markøren flytter seg til cella til høgre.

 5. Skriv inn ein formel, for eksempel, =A3 * A4 / 100.

 6. Trykk Enter.

  Resultatet av formelen vert vist i cella. Dersom du ønskjer det, kan du redigera formelen i innskrivingslinja.

  Når du endrar ein formel, vert det nye resultatet rekna ut automatisk.

Støtt oss!