Definera bakgrunnsfargar eller bakgrunnsbilete

Du kan definera ein bakgrunnsfarge eller bruka eit bilete som bakgrunn i celleområde i LibreOffice Calc.

Bruka bakgrunnsfarge i eit LibreOffice Calc-rekneark

  1. Marker cellene.

  2. Vel Format → Celler (eller Format celler frå lokalmenyen).

  3. Vel bakgrunnsfarge på fanesida Bakgrunn

Bakgrunnsbilete i celler

  1. Vel Set inn → Bilete → Frå fil.

  2. Vel grafikkfila og trykk på Opna.

    Grafikken er sett inn forankra i den gjeldande cella. Du kan flytta og skalera grafikken som du vil. I sprettoppmenyen kan du bruka kommandoen Still opp → Til Bakgrunn for å plassere grafikken i bakgrunnen. Ønskjer du å markera ein grafikk som er plassert i bakgrunnen, brukar du Navigator.

Støtt oss!