Bruka automatisk formatering på eit markert celleområde

Du kan bruka autoformatering for raskt å ta i bruk eit format på eit merkt celleområde.

Slik brukar du autoformat på eit merkt celleområde

  1. Merk celleområdet som skal formaterast automatisk. Området må ha minst tre kolonnar og tre rader.

  2. Gå til Format → Autoformater stilar for å opna dialogvindauget for autoformatering.

  3. Vel stilen som skal brukast i Formatlista.

  4. Vel i mappa Formatering kva som skal brukast av automatisk formatering i det valde celleområdet.

  5. Trykk OK for å ta i bruk autoformateringsstilen og lukka vindauget.

Merknadsikon

Viss fargen på celleinnhaldet ikkje endrar seg, sjå etter at Vis → Verdimerking er slått av.


Definera ein ny autoformat-stil

  1. Formater eit celleområde med minst fire kolonnar og fire rader i Calc som kan tena som modell for å laga ein ny autoformat-stil.

  2. Merk celleområdet som vart formatert i det førre steget og gå til Format → Autoformater stilar.

  3. Klikk på Legg til.

  4. Skriv inn eit namn på den nye autoformatstilen i Namn i innskrivingsfeltet Legg til autoformat.

  5. Trykk på OK for å lukka dialogvindauget.

note

Dei nye autoformat-stilane som er oppretta ved hjelp av stega ovanfor, kan brukast på kva LibreOffice Calc-fil som helst og er ikkje avgrensa til den fila stilen vart laga i.


Støtt oss!