Slå av automatiske endringar

Som standard rettar LibreOffice automatisk opp mange vanlege skrivefeil og set til formatering medan du skriv. Når det skjer, kan du gjera om automatiske endringar med + Z.

Nedanfor vert det forklart korleis du kan slå av og på automatiske endringar i LibreOffice Calc:

Automatisk fullføring av tekst eller tal

Når du fyller inn celler, føreslår LibreOffice Calc automatisk liknande innhald frå same kolonne. Denne funksjonen vert kalla autoinntasting.

For å slå autoinntasting av og på, set eller fjernar du merket framføre Verktøy → Autoinntasting.

Automatisk konvertering til datoformat

LibreOffice Calc konverterer automatisk bestemte innskrivingar til dato. For eksempel kan 1.1 tolkast til å vera 1. januar i det gjeldande året ut frå dei lokale innstillingane i operativsystemet. Innskrivinga vert i så tilfelle vist i det valde datoformatet for cella.

Skriv inn ein apostrof (') først i teksten dersom du vil vera sikker på at det du skriv inn vert tolka som tekst. Apostrofen vert ikkje vist i cella.

Hermeteikna vert byt ut med sjølvvalde hermeteikn

Vel Verktøy → Autoretting → Innstillingar for autoretting. Gå til fana Lokaliserte val og fjern merkinga for Erstatt.

Celleinnhald byrjar alltid med stor bokstav

Vel Verktøy → Autoretting → Innstillingar for autoretting. Gå til fana Innstillingar og fjern markeringa for Stor bokstav først i alle setningar.

Bytte ut eit ord med eit anna

Vel Verktøy → Autoretting → Innstillingar for autoretting. Gå til fana Byt ut. Merk ordparet og trykk på Slett.

Støtt oss!