Set inn celler

Trykk pü pila ved sida av ikonet for ü opna verktøylinja Set inn celler. Frü den kan du setja inn celler, rader og kolonnar i arket.

Verktøylinjeknapp:

Ikon

Set inn celle

Du kan velja mellom desse knappane:

Set inn celler nedanfor

Flyttar innhaldet i det merkte omrĂĽdet nedover ved innsetjing av celler.

Ikon

Set inn celler nedanfor

Set inn celler til høgre

Flyttar innhaldet i det merkte omrüdet til høgre ved innsetjing av celler.

Ikon

Set inn celler til høgre

Rader

Set inn ei heil rad. Rada vert plassert i omrĂĽdet du har valt.

Ikon

Set inn rader

Kolonnar

Set inn ei heil kolonne. Det vert set inn like mange kolonnar som det er merkte kolonnar.

Ikon

Set inn kolonnar

Støtt oss!