Set inn celler

Trykk på pila ved sida av ikonet for å opna verktøylinja Set inn celler. Frå den kan du setja inn celler, rader og kolonnar i arket.

Verktøylinjeknapp:

Ikon

Set inn celle

Du kan velja mellom desse knappane:

Set inn celler nedanfor

Flyttar innhaldet i det merkte området nedover ved innsetjing av celler.

Ikon

Set inn celler nedanfor

Set inn celler til høgre

Flyttar innhaldet i det merkte området til høgre ved innsetjing av celler.

Ikon

Set inn celler til høgre

Rader

Set inn ei heil rad. Rada vert plassert i området du har valt.

Ikon

Set inn rader

Kolonnar

Set inn ei heil kolonne. Det vert set inn like mange kolonnar som det er merkte kolonnar.

Ikon

Set inn kolonnar

Støtt oss!