Set inn

Trykk på pila ved sida av ikonet for å opna verktøylinja Set inn. Der kan du finna bilete og spesialteikn du kan bruka i dette arket.

Verktøylinjeknapp:

Ikon

Set inn

Du kan velja mellom desse knappane:

Flytande ramme

Set inn ei flytande ramme i det gjeldande dokumentet. Flytande rammer vert brukte i HTML-dokument for å visa innhaldet i ei anna fil.

Ikon Flytande ramme

Flytande ramme

Spesialteikn

Gjer at brukaren kan setja inn teikn frå eit område med symbol funne i dei installerte skrifttypane.

Ikon Spesialteikn

Spesialteikn

Frå fil

Opnar eit dialogvindauge for val av filer for å setja inn eit bilete i det gjeldande dokumentet

Ikonet Bilete

Bilete

Lyd eller video

Set inn ei video- eller lydfil i dokumentet.

Ikon Media

Media/Lyd eller video

Formel

Formel-objekt

Set inn ein formel i dokumentet.

Ikon Set inn formelobjekt

Set inn formelobjekt

Diagram

Ikon Diagram

Diagram

OLE-objekt

Set inn OLE-objekt

Set inn eit OLE-objekt i dokumentet. OLE-objektet vert sett inn som eit lenkja eller eit innebygd objekt.

Ikon OLE-objekt

OLE-objekt

Støtt oss!