Set inn

Trykk pÄ pila ved sida av ikonet for Ä opna verktÞylinja Set inn. Der kan du finna bilete og spesialteikn du kan bruka i dette arket.

VerktĂžylinjeknapp:

Ikon

Set inn

Du kan velja mellom desse knappane:

Flytande ramme

Set inn ei flytande ramme i det gjeldande dokumentet. Flytande rammer vert brukte i HTML-dokument for Ă„ visa innhaldet i ei anna fil.

Ikon Flytande ramme

Flytande ramme

Spesialteikn

Gjer at brukaren kan setja inn teikn frÄ eit omrÄde med symbol funne i dei installerte skrifttypane.

Ikon Spesialteikn

Spesialteikn

FrÄ fil

Opnar eit dialogvindauge for val av filer for Ă„ setja inn eit bilete i det gjeldande dokumentet

Ikonet Bilete

Bilete

Lyd eller video

Set inn ei video- eller lydfil i dokumentet.

Lyd og video

Formel

Set inn ein formel i dokumentet.

Ikon formel

Formel

Diagram

Ikon Diagram

Diagram

OLE-objekt

Set inn eit OLE-objekt i dokumentet. OLE-objektet vert sett inn som eit lenkja eller eit innebygd objekt.

Ikon OLE-objekt

OLE-objekt

StĂžtt oss!