Standardformel, Dato/klokkeslett, Feilmelding

Viser informasjon om dokumentet. Som standard vert summen av innhaldet i dei valde cellene vist.

For å endra standardformelen som vert vist, høgreklikk på feltet og vel så formelen du ønskjer. Tilgjengelege formlar er: Gjennomsnitt, tal på verdiar (TAL.PÅA), tal på tal (TAL.PÅ), Maksimum, Minimum, Summer eller Ingen.

Støtt oss!