Inndatalinje

Skriv inn formelen du vil leggja til i gjeldande celle. Du kan òg klikka på knappen for funksjonsvegvisaren for å setja inn ein førehandsvald funksjon i formelen.

Å skrive inn formlar

Støtt oss!