Vel funksjon

Set inn ein funksjon av eit celleomrÄde i den gjeldande cella. Funksjonen kan vera «Summer», «Gjennomsnitt», «Minimum», «Maksimum» og «Tal pÄ». Klikk i ei celle og sÄ pÄ dette ikonet, vel funksjonen i nedtrekkslista og eventuelt juster celleomrÄdet. Eller merk nokre celler som funksjonsverdien skal setjast inn i og klikk deretter pÄ ikonet. Resultatet av funksjonen vert lagt til nedst i omrÄdet.

Ikon vel funksjon

Vel funksjon

Vel funksjon som skal brukast utan eit merkt omrÄde

Viss reknearket inneheld data, vil LibreOffice automatisk fÞreslÄ eit celleomrÄde. Inneheld celleomrÄdet ein funksjon frÄ fÞr, kan du kombinera denne med den nye for Ä laga ein funksjon som skal brukast pÄ omrÄdet. Viss omrÄdet inneheld filter, vert delsumfunksjonen sett inn i staden for den valde funksjonen.

Klikk pÄ Godta -ikonet for Ä bruka formelen som vert vist pÄ innskrivingslinja, eller Avbryt .

Ikonet godta

Godta

Ikonet avbrytl

Avbryt

Vel funksjon som skal brukast pÄ eit merkt omrÄde

NÄr det merkte omrÄdet har to eller fleire rader, vert funksjonen rekna ut for kvar kolonne. Resultata vert sette inn i tomme celler pÄ den fÞrste tilgjengelege rada under omrÄdet, eitt resultat i kvar kolonne.

NÄr det merkte omrÄdet har éi rad, vert resultatet av funksjonen sett inn i den fÞrste tilgjengelege cella til hÞgre for det merkte omrÄdet.

StĂžtt oss!